Fabrika Mühendisliği

Süreç ve enerji mühendisliği

ROTAMILL termodinamik ürünler ve komple egzos gazı iyileştirmesi için komple sistem kurmaktadır. Öncelikle ürünlerin atık ısı kazanları, reküparatörleri ve egzoz gaz sistemleri vardır. Burada üretim çoğunlukla in-house gerçekleşir.

Örnekler
• Egzoz gazı-sıcak su ısı değiştirici değiştirici konut izolasyon ile yatay su borusu inşa tekniğinde
• Egzoz gazı yanmalı hava reküperatör kamara-boru-odacıklı inşa tekniğinde
• Egzoz gazı doymuş-buhar atık ısı kazanı buhar tamburu ile yatay su borusu inşa tekniğinde